KognitionskyrkanEnda sedan människan först förstod att hon förstod, så har hon varit besatt av denna förståelse. All form av andlig rörelse har sin rot i denna besatthet.

Vissa har valt att göra det bästa av det lilla vi förstått. Andra har valt att diktera över förståndet.


klicka här